foto_frontpage.jpgCollegium Musicum Brno

je vokálně instrumentální soubor, usilující o stylovou reprodukci historického repertoáru, jehož těžištěm je duchovní hudba 17. století. Na historických nástrojích obnovuje Collegium způsoby dobové hráčské praxe a snaží se tak dát barokní nástrojové tvorbě její původní znějící tvar a smysl. Badatelskou činností v archivech pak vrací hudebnímu životu zapomenuté duchovní hodnoty, jež jsou neocenitelným svědectvím své doby a živoucím poutem dneška s velkou minulostí. Členové souboru Collegium musicum rádi provádějí tuto hudbu v historických prostorách a na kůru v kostele, kde byla původně hrána. Tematicky zaměřené programy připravuje soubor v souladu s liturgickým rokem.